Mr

De Medezeggenschapsraad (Mr) is een officiële raad van de school die meepraat, adviseert en in sommige gevallen meebeslist over allerlei zaken die de school aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van het schoolplan, eventuele onderwijsvernieuwingen, de schoolgids, de jaarkalender, financiën én de manier waarop de ouders bij de school betrokken worden. In de Mr hebben zowel ouders als medewerkers van de school zitting. We vergaderen ongeveer vijf keer per jaar.

 

De vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat ook niet-Mr leden de vergaderingen kunnen bijwonen. Interesse om er bij te zijn? Neem vooraf even contact met ons op via het e-mailadres:miriam.vanrijn@spoutrecht.nl. De vergaderingen beginnen om 15:30 uur. Na afloop van de MR worden de notulen op deze pagina geplaatst. 

 

De Mr bestaat in schooljaar 2023-2024 uit de volgende leden:

 

Personeelsgeleding:

Miriam van Rijn (groepsleerkracht, voorzitter)
Demet Degirmenci (groepsleerkracht, secretaris)

 

Oudergeleding:

Patricia Barakat

Mounia Laoikili

 

Notulen Mr vergaderingen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren