Betrokken bij elkaar

We schreven het al, op de Prinses Margrietschool hoor je erbij. Als leerling, als medewerker. En zeker ook als ouder! Ouders/ verzorgers, kind en school vormen samen een geheel om een zo goed mogelijke ontwikkeling te behalen. We helpen elkaar, ondersteunen elkaar. Bevragen elkaar en luisteren naar elkaar. Dat doen we niet omdat het zo ‘hoort’, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we alleen samen het beste voor elk kind kunnen bereiken. Dat we samen het beste onderwijs kunnen neerzetten. De fijnste opvang. De meest passende zorg.

 

We vinden het belangrijk om elkaar veel te zien en te spreken. We hebben vaste gespreksmomenten voor ouders en leerkrachten: een startgesprek, een voortgangsgesprek en twee rapportgesprekken. En is er meer nodig, dan regelen we dat ook. 

 

Wil je iets kwijt over het onderwijs of de groep? Of het nou een compliment, een klacht of een vraag is, wij luisteren graag.

 

Meer doen voor de school? Neem dan eens een kijkje bij de Medezeggenschapsraad (Mr) of de Ouderraad (Or).

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren