Team

Groepsleerkrachten en onderwijsassistenten

De groepsleerkrachten en onderwijsassistenten zijn verbonden aan een of meerdere groepen binnen een cluster. De leerkracht geeft gedurende de dag het onderwijs aan de leerlingen, volgt de ontwikkeling van de leerlingen en onderhoudt het contact met ouders/ verzorgers. Naast lesgeven houden leerkrachten zich bezig met organisatorische taken en inhoudelijke onderwijsontwikkelingen. Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij het uitvoeren van hun taken.

 

Leerkrachten cluster 1-2: Astrid en Janske, Fenne en Marieke, Denise, Touria en Michelle

Leerkrachten cluster 3-4: Melissa en Anouk, Demet en Susanne

Leerkrachten cluster 5-6: Esmee en Miriam, Mariëlle en Esther 

Leerkrachten cluster 7-8: Anthony, Jessica en Mustapha

 

Intern begeleider (ib’er)
Dieneke en Martine zijn de intern begeleiders en orthopedagoog van de Prinses Margrietschool. Zij denken mee in ondersteuningsvragen van leerkrachten en zijn daarnaast de schakel tussen school en andere deskundigen zoals het samenwerkingsverband en het buurtteam. Ook volgen de ib’ers samen met de leerkrachten de ontwikkeling van kinderen binnen de school.  De ib’ers en de orthopedagoog worden ingezet bij intensieve leer-, ontwikkel- en/ of gedragsvraagstukken. Ze kunnen onderzoek doen en advies geven over een passend(e) aanbod en aanpak. 

 

Taalspecialist
Fenne is de taalspecialist van de Margrietschool. Zij  houdt zich intensief bezig met het taalonderwijs en taalaanbod op onze school. Zo zorgt de taalspecialist ervoor dat de kwaliteit van het taal/ lees onderwijs continu onder de aandacht is van alle leerkrachten en andere medewerkers. 

 

Taalondersteuner

Touria is onze taalondersteuner. Zij ondersteunt in cluster 1/2 tijdens het taalaanbod en de taalontwikkeling van leerlingen.

 

Rekenspecialist
Jessica  is onze rekenspecialist. Zij houdt zich intensief bezig met het rekenonderwijs. Zo zorgt de rekenspecialist ervoor dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van rekenonderwijs de school in worden gehaald. Zo blijft het onderwijs up to date en van hoge kwaliteit. 

 

Gedragsspecialist

Mariëlle is de gedragsspecialist van de Prinses Margrietschool. Zij houdt zich bezig met specifieke gedragsvraagstukken in groepen of van individuele leerlingen. De gedragsspecialist ondersteunt de leerkracht en intern begeleider hierin.


Vakleerkracht gym
Mustapha is de vakleerkracht gym van de Margrietschool. Hij verzorgt alle gym/ bewegingslessen. 

 

Directie

De directie van de Prinses Margrietschool wordt gevormd door Noortje Wesemann en Thea Streng. Beide directeuren hebben  jarenlange ervaring in het basisonderwijs. Als directie zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, organisatie, visie, financiën, communicatie, etc.

 

Onderbouwcoördinator
Janske  is de onderbouwcoördinator van de Margrietschool. De onderbouw bestaat uit de clusters 1-2 en 3-4. Samen met de bovenbouwcoördinator, intern begeleider en de directeur vormt zij het managementteam van de school. 

 

Bovenbouwcoördinator

Anthony is de bovenbouwcoördinator van de Margrietschool. De bovenbouw bestaat uit de clusters 5-6 en 7-8. Samen met de onderbouwcoördinator, intern begeleider en de directeur vormt hij het managementteam van de school.

 

Schoolopleider

Op de Prinses Margietschool werken twee schoolopleiders: Astrid en Mustapha. De schoolopleiders houden zich bezig met de professionalisering en ontwikkeling van leerkrachten en onderwijsassistenten en spelen daarnaast een belangrijke rol bij de opleiding van nieuwe leerkrachten (stagiaires). 

 

Conciërge

Jolanda is onze conciërge. Zij beheert alle facilitaire zaken van de Margrietschool.  

 

Administratief medewerker
De administratie van de Prinses Margrietschool wordt verzorgd door Shadi. Zij is verantwoordelijk voor organisatorische en financiële zaken, zoals de verwerking van schoolgeldbetalingen, de aanmelding van nieuwe leerlingen, etc.  

 

Stagiaires
Op de Prinses Margrietschool werken jaarlijks diverse stagiaires. Denk aan PABO-studenten die opgeleid worden tot groepsleerkracht, maar ook studenten van de opleiding tot onderwijsassistent of tot vakleerkracht bewegingsonderwijs. De meeste stagiaires werken 1-2 dagen per week in een klas mee om praktijkervaring op te doen. 

 

Dyslexie-specialist 

Loes is onze dyslexie specialist. In die rol behandelt zij leerlingen met dyslexie en ondersteunt ze leerkrachten in vraagstukken rondom dyslexie.

 

Logopedist 

Drie dagen per week houdt de logopedist van Praat Maat Groep, spreekuur op de Margrietschool. Kinderen kunnen bij haar terecht voor problemen op het gebied van onder andere spraak/ taal en stemgebruik.

 

Motoriek specialist 

Eén dag per week houdt Nikie van Kind & Motoriek, spreekuur op de Margrietschool. Kinderen kunnen bij haar terecht voor oefentherapie gericht op een goed functionerende motoriek (denk bijvoorbeeld aan fijne motoriek voor de schrijfontwikkeling). 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren