Aanmeldprocedure

 

 

Voor het eerst naar de basisschool  

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat een kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: naardebasisschool.utrecht.nl

 

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

     

Aanmelden  

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.    

 

We verwachten dat er voldoende plaats is op onze school om alle kinderen een plek aan te bieden. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn. 

 

Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school gaat. De regels voor voorrang vindt u op de website naardebassischool.utrecht.nl.  

 

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.    

 

Toelaten en inschrijven 

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.   

 

Is uw kind al ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven?

Allereerst onderzoeken we of er plek is in het leerjaar waarin uw kind instroomt. Als er nog plek is voor instroomleerlingen, dan maken we een  afspraak voor een kennismaking en rondleiding. Lijkt de Margrietschool een passende plek voor uw kind, dan zullen we samen met de huidige school de onderwijsbehoefte van uw kind vaststellen. Dit proces kan 4 tot maximaal 10 weken in beslag nemen. Indien wij verwachten dat we aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen, dan gaan we over tot inschrijving.

 

Nieuwe instroom van leerlingen beperken we bij voorkeur 2 keer per jaar, in september en januari. In uitzonderingsgevallen onderzoeken we of het andere momenten in het schooljaar ook mogelijk is. 

 

Wilt u meer weten over ons aanmeldbeleid, bekijk dan onze schoolgids.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren