Veiligheid & anti-pestprotocol

Op elke school is het essentieel dat veel aandacht aan veiligheid wordt besteed. Een veilige omgeving is een voorwaarde om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Op de Prinses Margrietschool zetten we dan ook graag een extra stapje als het gaat om veiligheid. Niet voor niks willen we dat iedereen zich welkom voelt op onze school. Je hoort erbij en daar hebben we veel voor over! 

 

Sociale en fysieke veiligheid

De Margrietschool monitort de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen. Met een speciale vragenlijst onderzoeken we hoe veilig onze kinderen zich in bepaalde situaties en op specifieke locaties voelen. Dat helpt ons om goed zicht te krijgen op de veiligheidssituatie van de school, wat goed gaat en wat verbetering vraagt. We kijken hierbij naar zowel de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid. De resultaten van het jaarlijkse veiligheidsonderzoek geven we door aan de onderwijsinspectie. 

 

We proberen met behulp van onze pedagogische werkwijze vooral preventief te werken aan een veilige omgeving en een veilig klimaat binnen en rondom onze school. Desondanks kan er toch een onveilige situatie voor een kind, ouder of medewerker ontstaan. In ons schoolveiligheidsplan beschrijven we hoe we daarmee omgaan. 

 

Anti-pestbeleid

Ons anti-pestbeleid is ook onderdeel van ons schoolveiligheidsplan. In dit protocol beschrijven we onze werkwijze (preventief en in reactie op incidenten) als het gaat om pestsituaties. 

 

Onze intern begeleider Dieneke Dijkstra is anti-pestco├Ârdinator. Zij co├Ârdineert het anti-pestbeleid op school. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor kinderen die willen praten over een situatie waarin gepest wordt en voor ouders die vragen hebben over pesten. Dieneke is te bereiken via Schoudercom en/of via de mail: ib punt prinsesmargrietschool apestaart spoutrecht punt nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren