Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders

Gebruiksvoorwaarden SchouderCom.nl

Een Schoolcommunity biedt kansen

De online communicatiemogelijkheden van SchouderCom.nl bieden de school, leerlingen en ouders een besloten en makkelijk toegankelijk medium voor uitwisseling van informatie, kennisdeling en berichtenverkeer. De schoolcommunity die zo ontstaat zal ouderbetrokkenheid verhogen en een positieve invloed hebben op de leerprestaties van de kinderen.

Eigen verantwoordelijkheid

Het spreekt voor zich dat een ieder de verantwoordelijkheid draagt over zijn/haar eigen bijdragen aan de online schoolcommunity. Met het aanmaken van een gebruikersaccount onderschrijft u onderstaande richtlijn voor het gebruik.Richtlijn

Sociale omgangsvormen online zijn niet wezenlijk anders dan offline. Alle bijdragen die in SchouderCom.nl worden gezet dienen te voldoen aan algemeen geaccepteerde normen en wetgeving. Dit geldt voor alle vormen van bijdragen, zoals er zijn: berichten, foto's en video's.

Beheer

De beheerders van schoolaccounts hebben de mogelijkheid om de volgens de school aanstootgevende bijdragen te verwijderen. Indien gebruikers bij herhaling aanstootgevende bijdragen plaatsen kan de beheerder van het schoolaccount, of op diens verzoek het beheer van SchouderCom.nl, de gebruiker de toegang tot SchouderCom.nl weigeren. Het is de keuze van de school om al dan niet een expliciet protocol te maken en deze te communiceren.

Tenslotte

Het is niet toegestaan de systemen, verbindingen en verzendmogelijkheden van SchouderCom.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de Algemene Voorwaarden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, spammen, voordoen als een ander persoon, reverse engineering en hacken. Schade verzoorzaakt door oneigenlijk gebruik van het account zal verhaald worden op de desbetreffende gebruiker.